ETF

ETF

Ik studeer aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF). Hieronder vindt u wat algemene informatie over wat de ETF is. Wanneer u meer wilt weten over de ETF verwijs ik u naar hun site: www.etf.edu Aan het einde van dit stukje vindt u in welke fase ik van mijn opleiding nu zit.

De visie van de ETF

Het is onze visie om mensen toe te rusten om hun plaats in kerk en maatschappij in te nemen en zo het goede nieuws van Jezus Christus bekend te maken in onze wereld. Onze aanpak is bijbelgericht, van academisch niveau en cultureel verrijkend.

Identiteit van de faculteit

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Leuven (Heverlee) is een unieke instelling voor hoger onderwijs. Zij is gelegen in de oudste universiteitsstad van de Benelux – in een land waar het protestantisme een kleine minderheid vormt. Tegelijk is
zij één van de weinige evangelische en interdenominationele instellingen voor
universitair onderwijs in Europa die een brede uitstraling heeft ver over de
landsgrenzen heen.

Het fundament voor de ETF is in 1919 gelegd door de oprichting van het Bijbelinstituut België. Het onderwijs werd in de loop der jaren op verschillende niveaus gegeven. Begin jaren tachtig is de universitaire opleiding door de overheid erkend. Dit erkende universitaire onderwijs vormt nu de basis voor ons huidige onderwijsaanbod. De opleiding is sinds 1975 gevestigd in een voormalig jezuïetenklooster in de Leuvense deelgemeente Heverlee. Op deze indrukwekkende locatie wil de ETF vanuit een bijbelgetrouw standpunt op wetenschappelijk verantwoorde wijze deelnemen aan hedendaagse theologische discussies. De vraagstukken uit de praktijk van de kerkelijke gemeenten en de samenleving komen in het onderwijs nadrukkelijk aan de orde. Bovendien schenkt de ETF ruime aandacht aan persoonlijke en geestelijke toerusting.

Naast veel studenten uit Nederland en Vlaanderen heeft de opleiding een groeiende belangstelling van studenten uit andere Europese landen. Het bachelorprogramma is een driejarig programma en kan alleen in het Nederlands worden gevolgd. De meeste studenten komen dan ook uit Vlaanderen en Nederland. Het tweejarige masterprogramma en ook het doctoraatsprogramma daarentegen zijn duidelijk internationaal en kunnen in het Engels worden gevolgd. Zowel studenten als professoren zijn afkomstig uit alle hoeken van de wereld en horen bij verschillende kerkelijke denominaties. In totaal heeft de ETF ruim 200 studenten als voltijd- en deeltijdstudenten bij elkaar opgeteld worden.

De doelstelling van de ETF is om de internationale evangelische beweging te verdiepen en versterken door middel van theologisch onderwijs en onderzoek. Het gaat de ETF om een vorm van theologiebeoefening die tegelijk bijbelgericht, academisch, interkerkelijk, internationaal en actueel christelijk is. Een mooi voorbeeld hiervan is de jaarlijkse doctoraatsweek. In deze weken verzorgen promovendi en professoren lezingen, er worden proefschriften verdedigd en examens worden afgelegd. Wetenschappers uit Europa en andere continenten bespreken met elkaar de meest recente ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Het bachelorprogramma duurt dus drie jaar. Elk jaar bestaat uit twee semesters
(september – januari en februari – juni). Het eerste jaar bestaat uit inleidingsvakken. Zoals; Oriëntatie Nieuwe Testament, Oriëntatie Oude Testament, Oriëntatie Systematische Theologie, Oriëntatie Historische Theologie, Inleiding Grieks (7 ects[1]),
Inleiding Hebreeuws (7 ects), Inleiding Praktische Theologische, Godsdienstige
Ontwikkelingspsychologie, Oriëntatie Godsdienstwetenschappen en Missiologie,
Filosofie, e.d.

Aan het einde van het eerste jaar wordt de keuze gemaakt voor een afstudeerrichting. De ETF biedt rie afstudeerrichtingen aan. Bijbel & Theologie, Kerk & Pastoraat,
Godsdienst & Onderwijs. Ik heb zelf de keuze gemaakt voor Kerk & Pastoraat.
De nadruk in deze richting ligt op opbouw, pastoraat, ondersteuning in de
gemeente en het leren preken. Het aantal verplichte uren taalstudie Grieks en
Hebreeuws is beperkt (je hebt wel de keuzemogelijkheid deze vakken te volgen).

Als je na drie jaar uit wil stromen naar de praktijk kun je assistent voorganger, lerend oudste of pastoraal medewerker in een gemeente worden. Ook kun je als evangelist of
zendeling aan de slag.

Mijn opleiding

Ik zit nu in mijn derde jaar. Naast de vakken uit de afstudeerrichting heb je de
mogelijkheid om andere vakken te kiezen. Mijn keuzevakken bestaan o.a. uit
‘Kerk, Cultuur & Samenleving’, ‘Werelddiaconaat en Christelijk
Ontwikkelingswerk[2]’, Psychopathologie & Psychiatrie’. Ik heb nog ruimte in mijn keuzevakken. Deze zal ik opvullen in mijn uitloop jaar. Ik heb namelijk in mijn eerste jaar niet al mijn vakken gehaald. Doordat veel vakken een voltijdigheid (=vakken die
een basiskennis van een ander vak vereisen) eisen kon ik niet al mijn vakken
van het tweede jaar volgen. Hierdoor heb ik een uitloop van 12 ects. In het
derde jaar wordt tevens een scriptie geschreven. Op het moment ben ik nog bezig
om een onderwerp te kiezen.


[1] ECTS = European Credit Transfer
System. Een studiejaar (1680 studie-uren) komt overeen met 60
ECTS-credits. Eén credit staat dus voor 28 studie-uren. Een (universitaire)
bacheloropleiding bestaat uit 3 studiejaren, dus 180 credits volgens het
ECTS-systeem

[2]
Dit vak zal na mijn stage plaats vinden.

Selecteer een tab met welk account je een reactie wil achterlaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>